ILR ABD

ILR ABD

IRL yetenek seviyenizi biliyor musunuz?

Kurumlararası Dil Yuvarlak Masası (ILR) skalası Amerikan Federal Hükümet hizmeti açısından dil yeteneklerini tanımlamaktadır. Skala 0 (yeteneksiz) ile 5 ( Anadil) seviyesinde puanlanmaktadır. Ek olarak + (=+, 1+, 2+, 3+, 4+) değerleri kullanılır. Bunlar bir bireyin bir puandan daha bilgili ancak diğer seviyeye henüz ulaşmadığı durumu tanımlarlar. Böylelikle olası 11 puan ortaya çıkar. Seviyelerin genel tanımları aşağıdaki tablo gibidir.

ILR Seviye 5 – Ana dil ya da çoklu dil yeteneğiDile tam anlamı ile hakimdir. Örneğin her seviyede konuşması kelime haznesi ve deyişleri, gündelik konuşması ve geçerli kültürel referansları bütün derinliği ve özelliği ile eğitimli bir anadili İngilizce olan konusmacı tarafından kabul görür.Seviye 5 kişi eğitimli bir anadili İngilizce olan konuşmacı ile eş değerde yetenek değerindedir.
ILR Seviye 4 – Tüm profesyonel yetenek • Her seviyede, dili akıcı ve doğru bir şekilde kullanabilme ve profesyonel ihtiyaçları geçerli bir şekilde giderebilme
• Kişisel ve profesyonel deneyimlerini yüksek seviyede akıcı ve doğru kelime haznesini kullanarak herhangi bir konuşmaya anlayarak katılabilme
• Nadiren bir anadili İngilizce konuşmacı sayılır ancak aşina olunmayan konu ve durumlara düzgün bir şekilde cevap verebilir
• Nadiren ve küçük telaffuz ve gramer hataları yapar
• Resmi olmayan bir şekilde dili tercüme edebilir
Seviye 4 olarak sınıflandırılmış bireyler kültürel ve kavramsal olarak kendi dillerinden farklı detayları ve dallanan konuları anlayabilirler ve anadili İngilizce olan bir kişi gibi resmi, yarı resmi ve profesyonel olmayan sözlü iletişimdeki tonu belirleyebilirler. Örneğin konferans, ders anlatımı ve anlaşmazlık olan konularda anadili İngilizce olan bireylerle etkili bir rol oynayabilmek, aynı zamanda bir kişiyi detaylı olarak savunabilmek. Yetenek eğitimli bir anadili İngilizce olan kişiyle aynı seviyede olsa da deyimler, eşdizimlik, sokak ağzı ve kültürel referanslardaki zayıflıklar dolayısı ile aynı seviyede olarak algılanmaz.
ILR Seviye 3 – Profesyonel çalışma yeteneğiDili yeterli yapısal doğruluk ve kelime haznesi ile pratik, profesyonel, ve profesyonel her türlü konunun olduğu konuşmaya katılabilmek.
• belirli ilgi alanları ve yetkinliklerin özel alanlarında rahatlıkla tartışabilmek
• oldukça karmaşık olan normal hızdaki bir konuşmayı kavrama
• bir kelimeyi aramaya ihtiyaç duymayacak kadar genel ve geniş bir kelime haznesine sahip olmak
• yabancı olduğu belirgin bir aksana sahip olmak
• anadili İngilizce olan bir kişinin anlayışı ve rahatsız olmasını etkilemeyecek kadar iyi bir gramer kontrolüne sahip olmak
Üçüncü seviye olarak değerlendirilen bireyler dili normal hayatlarındaki profesyonel görevlerinin bir parçası olarak kullanabilirler,anadili İngilizce olan bir kişinin verdiği bilgilendirilmiş görüşlerini karşıt görüşlere cevap vererek,konuları netleştirerek ifade ederek ve politikaları savunarak, toplantılar düzenleyerek ve haberler, rutin yazışmalar, yetkinlik alanlarında teknik materyalleri aşina oldukları ya da olmadıkları tüm bir yazıtı okuyabilirler ve anlayabilirler.
ILR Seviye 2 – Sınırlı çalışan yeteneğiSosyal talepleri ve sınırlı iş gerekliliklerini tatmin edebilmek
• tüm temel sosyal durumları tanışma, günlük konuşmalar ile ilgili günlük olayları, işi, aileyi ve otobiyografik bilgileri güvenle halledebilmek
• sınırlı iş gerekliklerini halledebilmek, karmaşık ve zor bir durumda yardım ihtiyacı duymak teknik olmayan bütün konulardaki ana fikri anlamak (örneğin hiçbir uzman bilgi gerektirmeyen konularda), ve dolaylı konulara basitçe cevap verebilecek kelime haznesine sahip olmak
•genellikle yanlış olmasına rağmen anlaşılabilir bir aksana sahip olmak
• başlangıç yapıları bütünleşik ve kendine güvenli gramer kontrolü ile
-
ILR Seviye 1 – Başlangıç yeteneğiSeyahat ihtiyaçlarını ve kendilerini kibar bir şekilde ifade edebilmek
• Basit konularda sorular sorabilir ve cevaplar verebilir, anadil konuşan bir kişi zorlanarak ve içeriksel bilgisini kullanarak ne denildiğini anlayabilir.
• Daha yavaş konuşma ve tekrar gibi rehberlik ile gerçekleşen temel soruları ve konuşmaları anlayabilmek
• kelime haznesinin sadece temel ihtiyaçlar ile ilgili iletişim kuracak bir seviyede olması
• sürekli imla ve gramer hataları ile basit cümleler ve parçalı cümleler yazmak
• Seviye 1 olarak değerlendirilen bireyler dil yeteneklerini kullanarak eşya satın almak, zamanı okumak, basit yemek siparişleri vermek ve minimal talimatları sorabilmek gibi tüm temel fonksiyonları yerine getirebilirler.
-
ILR Seviye 0 – Hiç yetenek olmamasıGünlük ve sözlü yalıtılmış kelimeleri üretebilmek

• Soru sorabilme ya da kabul edilebilir düzeyde ezberlenmiş telaffuz ve formullerle kendini ifade edebilmek
• bağlantılı düzyazıyı okuyamamak ama yalıtılmış kelimeler, kişisel ve yer isimleri, sokak işaretleri, ofis ve mağaza adları gibi sembolleri okuyabilmek
• acil ihtiyaç anında genel ve yalıtılmış kelimeler ve ezberlenmiş telaffuz ile kısıtlanmış anlama yeteneği
• alfabetik ve hece yazım sistemleri ya da ortak 50 karakteri kullanarak sembol üretebilmek
-

ILR genel, akademik ve iş alanlarındaki her türlü dil kullanımı için faydalıdır. Başka standartların da geçerli olması ile birlikte Amerikan Hükümeti tarafından çokça kullanılmaktadır.

ILR beceri seviyeniz gerçek dil becerileriniz için bir rehber oluşturmaktadır

İhtiyacınız olan İngilizce seviyesine ulaşmanız için size yardımcı olabiliriz

Sahip olduğunuz seviyeyi değerlendirmemiz için bizimle bağlantı kurun

Resime tiklayin- sizinle bulusmak icin bekliyoruz 🙂

Cidden, resime tiklayin 🙂